UZAVŘENO – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

níže uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídek ve věci výše uvedené veřejné zakázky  v souladu s Metodickým 

pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu  Moravskoslezsko 2007-2013 a v souladu s § 

6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Informace o předmětu plnění 

veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v příloze 01 – Zadávací dokumentace, která je nedílnou 

součástí této výzvy k podání nabídek.


Název zakázky
Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob

Druh
Dodávky

Popis
Dodávka 2 nových specificky upravených vozidel k rozšíření nových a zkvalitnění stávajících služeb pro klienty domova se zvláštním režimem Medela-péče o seniory o.p.s. Obě vozidla budou upravena pro převoz až 4 imobilních osob.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH
2 150 000,00 Kč

Druh ZŘ
Zjednodušené podlimitní řízení

Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce
Ne

Výsledek
Uzavření jednorázové smlouvy

Evidenční číslo VZ ve Věstníku
 

Hlavní místo plnění: Moravskoslezský kraj

Předmět CPV: Vozidla sociální péče
 

Datum ukončení příjmu nabídek: 09.09.2015 13:00:00

URL detailu veřejné zakázky: neuvedeno


Informace o zadavateli

Název
Medela-péče o seniory o.p.s. 

IČO
02141531

Adresa

Ostravice 855

73914 Ostravice

Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ
610794

 
Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Přílohy zadávací dokumentace

Nejnovější aktuality