O nás - Medela - péče o seniory o.p.s.

Vítejte na stránkách obecně prospěšné společnosti Medela-péče o seniory o.p.s.

Jsme domov se zvláštním režimem s kapacitou 37 lůžek, který v obci Ostravice poskytuje na základě registrace u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje celodenní pobytové sociální služby osobám starším 55 let se sníženou schopností orientace a se sníženými poznávacími schopnostmi, bezpečné bydlení, vyváženou celodenní stravu, podporu a pomoc při celkové péči o svou osobu ve stabilním, důstojném a respektujícím prostředí. Jsme certifikované pracoviště pracující s konceptem bazální stimulace (BS). Koncept BS začleňujeme do péče od dubna roku 2018, kdy byl úspěšně proškolen personál domova (více o BS se dočtete zde).

Sociální službu poskytujeme v klidné části obce Ostravice ve zrekonstruované bezbariérové budově obklopené velkou zahradou. Pokoje uživatelů služby se nachází ve zvýšeném přízemí domova s bezbariérovým přístupem do budovy. Ubytování je poskytováno v jednom jednolůžkovém a 18-ti dvoulůžkových pokojích bez sociálního zařízení (z dispozičních důvodů a s ohledem na rizika vyplývající pro cílovou skupinu). Každý pokoj je standardně vybaven elektricky ovládaným polohovacím lůžkem s antidekubitní matrací včetně lůžkovin, nočním stolkem s uzamykatelnou zásuvkou, uzamykatelnou šatní skříní s nadstavbou, stolem, židlemi, mobilním signalizačním zařízením pro nouzové přivolání personálu a stolní lampičkou. 

Poskytování sociální služby vychází z respektování potřeb, přání a zvyků jednotlivých uživatelů služby s ohledem na limity sociální služby. Naše uživatele podporujeme v udržování stávající míry soběstačnosti, v udržování vztahu s rodinou, přáteli a v účasti na společenském dění v blízkosti domova a v domově samotném.  To vše za účelem maximálního využití a posílení schopností péče o sebe samého u každého z uživatelů služby, nabytí pocitu plnohodnotně prožitého dne a zajištění pocitu bezpečí v rodinném prostředí malého domova. 

Personál našeho domova tvoří tým zdravotních sester, vyškolených pracovníků přímé obslužné péče, sociální pracovnice, kuchařů, pracovnic úklidu a údržby a také externí praktický lékař a psychiatr, kteří do domova pravidelně docházejí. Všichni z nich se s individuálním přístupem věnují každému jednotlivému uživateli naší sociální služby.

Jsme členem asociace poskytovatelů sociálních služeb – www.apsscr.cz