Projekty financované z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Díky finanční podpoře z Moravskoslezského kraje jsme mohli v uplynulých letech vylepšit život seniorů v našem zařízení a zlepšit zázemí pro zaměstnance. Naše projektové záměry jsou vždy v souladu s dosud platným strategickým dokumentem Moravskoslezského kraje – konkrétně Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 a také s návrhem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021 – 2023. Modernizace a pořízení technického vybavení sociálních služeb je důležitou součástí rozvoje a zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb jako předpoklad pro jejich dlouhodobou udržitelnost.

Potřebnost projektu vyplývá z našich interních potřeb, resp. primárně z potřeb stávajících klientů a také z potřeb zaměstnanců a vedení organizace žadatele. Díky finanční podpoře v rámci projektů „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok …“ došlo k významnému estetickému zpříjemnění a zútulnění prostředí pro klienty i personál v již tak obtížné situaci a v době koronavirové pandemie.

Realizace projektů má pozitivní dopad na kvalitu péče o stávající klienty a komfort při zvládání denních úkonů a také přínos pro práci zaměstnanců.

Realizované projekty v uplynulých letech:

  • Projekt pořízení vybavení sloužícího ke zvýšení kvality poskytovaných služeb v DZR – Medela-péče o seniory o.p.s., podpořeného z Moravskoslezského kraje v roce 2022
  • Projekt pořízení nového vybavení v rámci materiálně-technického zabezpečení sociální služby – Medela-péče o seniory o.p.s., podpořeného z Moravskoslezského kraje v roce 2021
  • Projekt pořízení nového vybavení v rámci materiálně-technického zabezpečení sociální služby – Medela-péče o seniory o.p.s., podpořeného z Moravskoslezského kraje v roce 2020
  • Realizace investičních aktivit sociální služby – Medela-péče o seniory o.p.s., podpořeného z Moravskoslezského kraje v roce 2020
  • Projekt pořízení materálně-technického vybavení pro domovy se zvláštním režimem, podpořeného z Moravskoslezského kraje v roce 2019
  • Projekt realizace investic ke zkvalitnění sociální služby – Medela-péče o seniory o.p.s. ,  podpořeného z Moravskoslezského kraje v roce 2019
  • Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017 a 2018

Za tuto podporu velice děkujeme.

                                                                                                                                           

Po otevření jednotlivých odkazů se dozvíte bližší informace k projektům:

PODPOŘENÉ PROJEKTY Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V roce 2022

PODPOŘENÉ PROJEKTY Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V roce 2021

PODPOŘENÉ PROJEKTY Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V roce 2020

PODPOŘENÉ PROJEKTY Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V roce 2019

PODPOŘENÉ PROJEKTY Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V roce 2018

PODPOŘENÉ PROJEKTY Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V roce 2017

Nejnovější aktuality