Nadace Veolia a projekt Stále s úsměvem

Nadační fond VEOLIA

Za podpory Nadace Veolia a projektu Stále s úsměvem jsme mohli nakoupit seniorům pomůcky na volnočasové aktivity ( flipchart , vyřezávací stroj bigshot, rám pro ruční tkaní, senzorické kroužky, omalovánky pro dospělé, knížka vzpomínání a procvičování paměti pomocí karet, kinetický písek, interaktivní kalendář, senzorická hmatová pomůcka – „Tajná skříňka“  a v neposlední řadě tolik důležité pro zachování těchto krásných společných okamžiků je pořízení zrcadlového fotoaparátu ( který si momentálně složitě půjčujeme ) ) . Tento podpořený projekt umožňuje tolik důležité mezigenerační setkávání seniorů a dětí z mateřské školy .  Už Božena Němcová nám krásně vykreslila úctu a respekt těchto dvou věkových generací v knize Babička. Bezprostřednost dětí je natolik silná, že v lidech depresivně laděných vyvolává dojetí, v lidech imobilních snahu o sebemenší pohyb a v lidech nekomunikujících blažený úsměv. Naše společné aktivity jsou vždy naplněné emocemi, na které ještě dlouho po setkání vzpomínají nejen děti a senioři, ale i všichni zúčastnění.

Velmi děkujeme za tuto finanční  podporu díky které jste také  uspořádali Dožínkové slavnosti. Program této krásné akce byl rozdělen na dvě části a to dopolední program v rámci mezigeneračního setkávání s dětmi z MŠ Janáčkova z FnO a odpolední pro seniory, rodinné příslušníky a přátele. Dopoledne děti a senioři tvořili obrázky pomocí razítek z brambor, zpívali, stříkali barvy na plátno a společně tak vytvořili krásný obraz. Po obědě následovalo čtení do ouška, kde pohádku předčítali pan Antonín s paní Boženkou a děti pozorně naslouchaly.Odpolední program zahájilo vystoupení děti z folklórního souboru Gruník s krátkým pásmem na oslavu podzimní sklizně. Všem se představení velice líbilo. K tanci a poslechu nám až do podvečerních hodin krásně hrál cimbálový spolek Slezan.

Nejnovější aktuality