Ceník

Ceník: Medela - péče o seniory o.p.s.

Maximální výše úhrady za poskytnuté ubytování a stravování je stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.

Za poskytování péče je uživatel povinen dle § 73 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytovateli sociální služby uhradit platbu do výše přiznaného měsíčního příspěvku na péči.

Jestliže uživatel nemá dostatečné příjmy, je mu úhrada snížena tak, aby mu v souladu se zákonem o sociálních službách zůstalo 15% z jeho příjmu.

Uživatel si sám ze svých finančních prostředků hradí ostatní nezbytné osobní náklady a náklady spojené s pobytem v zařízení, které nejsou součástí úhrady.
Jedná se především o:

Fakultativní služby: