Služby

Služby v Medela - péče o seniory o.p.s.

Podle úrovně soběstačnosti a potřeb uživatele poskytujeme podporu při stravování, osobní hygieně, oblékání, polohování, komunikaci, orientaci a při volnočasových aktivitách. Dále zprostředkováváme uživatelům kontakt se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Zajišťujeme sociálně terapeutické a aktivizační činnosti a fakultativní služby jako je kadeřník a pedikúra. Součástí služeb je i zdravotní a ošetřovatelská péče.

Nad rámec základních činností poskytujeme také fakultativní služby. Jako jsou služby (kopírování, telefonování, odvozu k lékaři a výlety či odvoz služebním vozidlem za účelem zprostředkování veřejných služeb) a běžné veřejně dostupné služby (kadeřnice, pedikérka, fyzioterapeutka, revize elektrospotřebičů, návštěva canisterapeutky se psem nad rámec běžně domluvených návštěv). Za fakultativní činnosti si účtujeme skutečné náklady za tyto služby.

Nabízíme uživateli také pomoc při zajišťování běžných veřejných služeb (kadeřnice, pedikérka, fyzioterapeutka a revize elektrospotřebičů). Uživatel za tyto služby platí částku dle ceníku dodavatele.

Poštovní zásilky adresované uživatelům předává adresátovi sociální pracovnice a vzhledem k zachování listovního tajemství mu pouze nabízí pomoc s otevřením a pročtením obsahu.                            

Depozita uživatelů spravuje sociální pracovnice zdarma.