Medeloviny

Medeloviny v Medela - péče o seniory o.p.s.

Připravujeme pro Vás jedenkrát ročně Medeloviny.

Tento náš zpravodaj je určen pro uživatele naší sociální služby, jejich blízké či vzdálené příbuzné a pro všechny, které zajímá dění v domově. Snažíme se zde shrnout dění v domově v daném roce. Medeloviny vycházejí vždy u příležitosti vánočního jarmarku, tj. první adventní víkend.