Zájmové aktivity v Medela - péče o seniory o.p.s.

V našem Domově se zvláštním režimem se věnujeme následujícím aktivizačním činnostem, které mají pozitivní vliv na psychiku uživatelů, vedou k rozvoji nebo udržení naučených schopností a rozvíjí individuální dovednosti, a to v rámci podpory účasti na společenském životě domova. Také nabízíme sociálně terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení komunikačních, osobních a sociálních schopností a dovedností uživatelů podporujících jejich soběstačnost.

Sociálně terapeutické činnosti

CANISTERAPIE

Canisterapie se stala mezi uživateli velmi oblíbenou. Při těchto setkáních se speciálně vycvičeným psem (zlatým retrívrem) je využíváno pozitivního působení psa na zdraví a duševní rozpoložení člověka. Canisterapie rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, podněcuje komunikaci, pomáhá nácviku paměti, rozvíjí citovou a poznávací složku, podněcuje k pohybu a hře, relaxaci, ovlivňuje psychiku a přispívá k duševní rovnováze. Canisterapie probíhá v našem domově 2-3x měsíčně za přítomnosti canisterapeuta, jeho psa a zaměstnance domova. Canisterapie probíhá formou skupinovou, ale i individuální u lůžka uživatele.

REMINISCENČNÍ TERAPIE

Cílem této „vzpomínkové terapie“ je vyvolat příjemné vzpomínky, které mají pro člověka důležitou hodnotu a zlepšit tak kvalitu jeho života. Vzpomínek je využíváno jako terapeutického prostředku, jelikož v mozku zůstávají nejdéle zachovány ty vědomosti, návyky a vzpomínky, které jsou uloženy v dlouhodobé paměti. Napomáhají navození kladných emocí, uvědomění si svého já, pomáhají člověku zachovat si důstojnost i v obtížných životních situacích, zmírňují pocit úzkosti a osamění. Využívána jsou vzpomínková alba (fotografie z mládí, rodiny), významné drobné předměty dřívější doby (kufřík vzpomínek), obrazy, poslech hudby a sledování filmů pro pamětníky. 

REBORN TERAPIE

Je terapie s realistickou panenkou, pozitivně působí na psychickou pohodu seniorů, zejména seniorek. Tyto panenky mohou navodit náhradní citovou a sociální vazbu, což je využíváno například při potřebě navázat s uživatelem kontakt. Panenky navozují příjemné pocity svým roztomilým vzhledem, podporují paměť, rozvíjejí komunikaci i zájem o okolní dění. Mohou snižovat pocity úzkosti či osamění. Při zpívání známých písniček dochází k přirozenému procvičování a tréninku paměti a zároveň k reminiscenční terapii, kdy dochází k vybavování si vzpomínek na dětství, výchovu dětí a uživatelé si tak udržují co nejdéle stávající komunikační schopnosti. V našem domově máme celkem tři tyto panenky a to dvě holky Barušku, Haničku a jednoho kluka Béďu. Mezi uživateli jsou velmi oblíbené.

TRÉNINK PAMĚTI

Formou procvičování, udržení či zlepšení funkcí poznávacích procesů, a to pozornost, paměť, zrakově-prostorové schopnosti, jazyk a myšlení, bez psychické zátěže a stresu. Jde nejenom o cvičení paměti, postřehu, získávání nových poznatků, ale i o upevňování již dříve získaných vědomostí. K aktivizaci paměti jsou využívány křížovky, rébusy, slovní hry, doplňovačky a podobně. Trénink paměti probíhá minimálně jedenkrát týdně, formou skupinovou nebo individuálně.

TURNAJE VE STOLNÍCH HRÁCH

Pro podporu paměti a rozvoj komunikace hrajeme běžné stolní hry, jako je Člověče, nezlob se! nebo Domino, Dámu, ale také karty….. buď jen tak pro zábavu, nebo v rámci domovského turnaje.

Aktivizační činnosti

BAZÁLNÍ STIMULACE

Koncept BS začleňujeme do péče od dubna roku 2018, kdy byl úspěšně proškolen personál domova. Naše cílová skupina si vyžaduje specifickou péči, při jejímž poskytování jsou prvky BS základem. Umožnění prožití vnímání vlastního těla se stává u imobilních uživatelů jedním z nejdůležitějších forem komunikace. Imobilní uživatelé (jelikož si nedokážou svou polohu měnit sami) jsou ochuzeni o spoustu podnětů ze svého okolí, což se nyní snažíme prvky BS změnit, ať už iniciální dotekem, vestibulární či somatickou stimulací nebo za použití nástavbových prvků BS. Určité prvky BS aplikujeme u uživatelů dezorientovaných, neklidných, s pocity úzkosti či deprese, přesto, že jsou mobilní.

MUZIKOTERAPIE

Je léčba hudbou, tato se  využívá ke zmírnění úzkosti, strachu, bolesti, napomáhá komunikaci, rozvíjí emoce a psychický stav. V našem domově probíhá poslechem hudby, aktivním zapojením uživatelů zpěvem, použitím jednoduchých hudebních nástrojů a rehabilitačních pomůcek, zapojení se i pohybem. Muzikoterapie probíhá 2x týdně. 

ARTETERAPIE

Obor využívající výtvarný projev jako hlavní prostředek poznávání a ovlivňování lidské psychiky ve směru redukce psychických či psychosomatických obtíží a redukce konfliktů v mezilidských vztazích. Může pomoci při překonávání strachu, při velkých životních změnách nebo snaze porozumět sám sobě. Aktivně s uživateli tvoří jak vyškolené pracovnice přímé péče tak paní lektorka na arteterapii a také dobrovolníci z dobrovolnického centra ADRA .

SKUPINOVÉ, ČI INDIVIDUÁLNÍ CVIČENÍ

Cvičení se koná 1x týdně v jídelně domova. Cvičení probíhá v sedě na židlích s cílem protáhnout určité části těla, posílit je pomocí cviků s míči (či jiných pomůcek) a udržovat se tak v dobré kondici. Předcvičování provádí pracovnice volnočasových aktivit za doprovodu hudby.

TANEČNÍ TERAPIE

Jedná se o aktivizačně – rehabilitační cvičení. Tato metoda je zaměřena jak na plně mobilní seniory, tak na seniory používající k pohybu mechanický vozík. Při tanci jsou procvičovány jednotlivé partie těla, koordinace pohybů a motoriky, paměť. Tato terapie napomáhá také k rozvoji komunikace a psychicky působí jako prevence depresivních a úzkostných stavů. 

PROCHÁZKY A VÝLETY DO OKOLÍ

Převážně v letních měsících pořádáme výlety do okolí, například výlet na Pustevny, na Lysou horu, za krásami Dřevěných kostelů v okolí, ZOO Ostrava a podobně. S uživateli chodíme v rámci procházek po Ostravici ke splavu, na zmrzlinu.  V zimních měsících navštěvujeme například solnou jeskyni, výrobní závod Marlenka, výstavy v okolí . 

PEČENÍ A POMOC PŘI DALŠÍCH PŘÍPRAVNÝCH KUCHYŇSKÝCH PRACÍCH

Nejen v období svátků se uživatelé účastní pečení perníčků nebo jiného cukroví spolu s přípravami, jako je loupání ořechů nebo jablek. Společně vaříme kotlíkovou polévku, guláš. Rádi si upečeme společně domácí koláče. U těchto činností vzpomínáme mimo jiné na to, co kdo měl rád, co vařil, pekl …