JAK SE STÁT DOBROVOLNÍKEM V DOMOVĚ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM MEDELA-PÉČE O SENIORY O.P.S.

O NÁS

Naše populace neustále stárne a zvyšuje se i počet onemocnění alzheimrovou chorobou, stařeckou demencí a jím podobným onemocněním, kdy potřeby takovýchto osob již není možné zajistit v domácím prostředí a z toho důvodu jsme se rozhodli v říjnu roku 2014 na Ostravici v malebném podhůří Beskyd otevřít ,,dům se zvláštním režimem“ pro 37 klientů a umožnit tak těmto lidem důstojně dožít stáří s plnou péči v rodinné atmosféře a v krásném prostředí. Domov se zvláštním režimem poskytuje celoroční pobytovou službu, která je určena mobilním i plně imobilním osobám s chronickým duševním onemocněním, Alzheimerovou demencí či ostatními typy demencí. Našim posláním je poskytovat kvalitní pobytovou sociální službu zaměřenou na podporu schopností uživatelů, udržení a rozvoj sociálních kontaktů. Náš personál se v maximální výši snaží zachovávat u uživatelů optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, čímž přispíváme k prožití plnohodnotného života. Respektujeme svobodnou vůli uživatelů ve výběru aktivit, aby měli co nejvíce zachován pocit přirozeného a příjemného domácího prostředí.

KDO JE DOBROVOLNÍK?

Dobrovolník je člověk, který se v určitou dobu přidá k životní cestě jiného. Dobrovolníky se stávají obyčejní, přesto nevšední lidé, kteří dovršili věk 15 let. Jejich neobyčejnost spočívá v tom, že se rozhodli věnovat zdarma část svého času a energie tomu, aby byli užiteční světu, ve kterém žijí. Smyslem činnosti dobrovolníků je přinést klientům něco navíc, pomoci jim radovat se ze života, vyplnit jejich volný čas.

ČÍM NÁM MŮŽETE BÝT PROSPĚŠNÍ? JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT?

  • Naši obyvatelé uvítají povídání u kávy, procházky, hraní společenských her, četbu knížek, společné sledování filmů….
  • Pro skupinu klientů můžete připravit (hudební/divadelní/taneční produkce, cestopisné a historická vyprávění, společný program – např. výtvarničení atd )
  • Dle vašich schopností a časových možností můžete připravit i jinou zajímavou činnost či aktivitu

CO TO OBNÁŠÍ?

  • UDĚLÁME S VÁMI VSTUPNÍ POVÍDÁNÍ (ROZHOVOR)
  • PODEPÍŠEME S VÁMI SMLOUVU O DOBROVOLNICKÉ ČINNOSTI
  • PORADÍME, JAK SE SENIORY PRACOVAT. PROŠKOLÍME VÁS VE VAŠICH PRÁVECH A POVINNOSTECH.
  • BUDEME VÁM K DISPOZICI PRO VAŠE OTÁZKY V PRŮBĚHU DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolnickou službu v zařízení Medela, o.p.s. zprostředkovává a zajišťuje Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek.

Radniční 1242
738 01  Frýdek-Místek
Telefon:  +420 734 693 785
Email: lenka.hajkova@adra.cz
www.adrafrydekmistek.cz

Domov se zvláštním režimem Medela, o.p.s. má s Dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek-Místek uzavřenou smlouvu o spolupráci při dobrovolnické činnosti.

Pravidla dobrovolnického programu

 Dobrovolnické centrum, které získalo akreditaci Ministerstva vnitra, se musí řídit zákonem o dobrovolnické činnosti. Z tohoto zákona vyplývají některá z těchto pravidel:

 – Pojištění dobrovolníka

 Nejde o zdravotní či sociální pojištění, jde o odpovědnostní pojištění. Toto pojištění dobrovolníka je sjednáno:  

·         pro případ úrazu dobrovolníka, který by se stal při výkonu dobrovolnictví

·         pro případ úrazu, který se stane uživateli při výkonu dobrovolnické činnosti

·         pro případ zničení věci, která patří třetí osobě (přijímající organizaci)

– Sepsání smlouvy o výkonu dlouhodobé dobrovolnické činnosti s dobrovolníkem

– Evidence dobrovolnických návštěv

– Supervize dobrovolníků

Zájemci o dobrovolnickou činnost se mohou obrátit o bližší informace na tyto osoby: 

Kontaktní osoba pro dobrovolnickou činnost v DZR Medela-péče o seniory o.p.s. je Bc. Věra Koutná tel.: +420 733 610 358, e-mail: socialni.pracovnik@medela-ops.cz

 Noví zájemci o dobrovolnictví mohou kontaktovat

Koordinátorku v DC ADRA, Irena Blablová tel.: +420 739 320 717, e-mail   irena.blablova@adra.cz www.adrafrydekmistek.cz

 Kodex dobrovolníka  
   

·         Splnit úkoly, ke kterým se zavázal.

·         Být spolehlivý, mít smysl pro povinnost a zodpovědnost.

·         Nezneužívat projevené důvěry.

·         Požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje.

·         Znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd), neriskovat.

·         Být „týmovým hráčem“.

·         Dobrovolník nenahrazuje svojí činností zaměstnance.

·         Zachovává mlčenlivost o osobních údajích uživatelů zařízení a o zařízení samotném.

·         Nepřebírá žádnou finanční částku od uživatelů, cennosti, klíče a jiné osobní věci.

·         Nepřichází do zařízení s úmyslem obracet lidi na víru, za účelem prodeje produktů.

·         Není pod vlivem alkoholu nebo drog.

·         Chová se k uživatelům domova ohleduplně.

·         Mluví s uživateli jasně, klidně a jednoduše.

·         Dodržuje obecné zásady slušného chování.

·         Nezasahuje do rodinných vztahů uživatelů.

·         Odloží návštěvu v případě nemoci.

Nejnovější aktuality