MASOPUST

Oslavy spojené s pestrobarevnými maskami, hlasitým průvodem a plesem. Takový byl masopust u nás v domově. Začali jsme slavnostním obědem. Podával se domácí kaldoun, brambory, zelí a jitrnicový a jelitový prejt a pivo. Také odpoledne nás čekala spousta dobrého jídla a pití a úžasná zábava. Tančilo se, zpívalo a veselilo až do pozdního odpoledne.

Co to je Masopust (lidově ostatky, či obecně karneval ) je obvykle třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou. Je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny února do počátku března. Masopustní zvyky mají zřejmě původ v předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy. V původním smyslu jde o „opuštění masa“ (slovo karneval pochází nejspíš z italského carne levare, „dát pryč maso“). Masopust pak představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se zabijačkou a hostinou.