Oslava Valentýna

V polovině února si připomínáme svátek sv. Valentýna, byl to podle většiny historiků pravděpodobně biskup z Terni, který žil ve 3. století.

Kolem životopisu tohoto světce dodnes panují nejasnosti. Existují totiž dvě legendy, ve kterých se nejspíš prolínají životy dvou stejnojmenných světců.

Ochránce zamilovaných, nebo léčitel?

První legenda tvrdí, že byl popraven kvůli lásce. Císař Markus Aurelius Claudius (zvaný Claudius Gothicus) tehdy zrušil manželství, protože nechtěl, aby se muži rozptylovali od vojenských povinností.

Druhá legenda naznačuje, že Valentýn zemřel kvůli svým léčitelským schopnostem. Podařilo se mu totiž uzdravit syna známého rétora Kratóna – podle legendy se za chlapce modlil, až jej Bůh vyslyšel a syna zázračně uzdravil. Římští senátoři Valentýna obvinili z nekalých praktik a na prefektův rozkaz byl uvržen do žaláře a sťat.

Se svátkem sv. Valentýna je dnes spojena řada tradic – a rozhodně nejde o žádné „výmysly“ moderní doby.

Tak například populární darování květin se odvozuje přímo ze života biskupa Valentýna. Podle legendy totiž obdarovával mladé páry pestrými kyticemi z biskupské zahrady.

My náš domov také vyzdobili květinami, naše šikovná paní kuchařka upekla úžasné dorty a pro seniory jsme připravili taneční zábavu.