Stavění májky

Dnešní krásný slunečný den, byl u nás v domově ve znamení vítání jara a stavění Máje . Společně se seniory jsme si nazdobili a postavili májku, připili si na zdraví a povídali si o tradici stavění májky. Naše májka sice nemá vlajku, ale hlídat si ji budeme 🙂 .

A jak to tedy je s touto tradicí … ?

…Tato pohanská tradice nabyla postupem času křesťanského charakteru. Podle historika Vlastimila Vondrušky lidé v minulosti neznali historii a neuvažovali, kde se tento svátek vzal. Dodržování prvomájového zvyku pro ně znamenalo štěstí v lásce, plodnost, symbolizovalo příchod jara a také erotiku a zaručovalo bohatou úrodu. Pohanská tradice se tedy přenesla do křesťanského života, pro věřící lid k tomu stačilo vysvěcení májky. První postavení májky u nás je doloženo z roku 1422, kdy si mladík zasloužil ruku své dívky postavením májky před její dům. Na základě tohoto činu svolila její rodina ke svatbě. Mladý pár pocházel ze středu Čech a svatba se konala na pražském hradě.