Muzikál u nás v domově

Naše seniory přijeli s muzikálem potěšit Blahorodí. Zpívalose, tančilo a veselilo. I když vše musí probíhat v dostatečné vzdálenosti a za přísných hygienických opatření, všichni si to moc užili. Jsme rádi, že mezi nás přijeli, i když termín jsme kvůli koronavirové situaci už několikrát posouvali… snažíme se seniory co nejvíce ochránit, ale je potřeba také myslet na jejich psychickou pohodu a volnočasové aktivity . Děkujeme NF Veolia za finanční podporu této akce, v rámci programu „Stále s úsměvem – aktivně po celý život „