První adventní neděle

První adventní neděle, začátek Adventu, je to začátek liturgického roku, období čtyř neděl před 25. prosincem. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve byla doba adventní zároveň dobou postu, kdy byly zakázány zábavy, svatby a hodování. Na první adventní neděli zapalujeme první fialovou svíčku, tzv. svíci proroků. Tato svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Naši senioři se spolu s panem farářem pomodlili na mši svaté a večer si poslechli krásný koncert v podání Tobiáše Tylečka na saxofon.