Otázky a odpovědi

Ubytování v Medela - péče o seniory o.p.s.

Kde službu poskytujeme

Medela-péče o seniory o.p.s. – domov se zvláštním režimem, Ostravice 855, 739 14 Ostravice, tel. na sociální pracovnice: 733 610 358, 733 787 221, web: www.medela-ops.cz, e-mailový kontakt: info@medela-ops.cz, facebooková stránka: http://www.facebook.com/medela.ops/

Komu je služba určena

Pobytovou sociální službu poskytujeme osobám starším 55 let, kteří si v důsledku onemocnění Alzheimerovou chorobou či jinými typy demencí nebo z důvodu duševního onemocnění na podkladě dřívější alkoholové závislosti nejsou schopni sami ani s pomocí a přispěním rodiny, pečovatelských nebo terénních služeb zajistit odpovídající a nepřetržitou péči o svou osobu. Vymezení cílové skupiny podle věku: • Starší dospělí (55 – 65let) • Mladší senioři (65 – 80let) • Starší senioři (nad 80let)

Jakou službu poskytujeme

Celodenní pobytovou sociální službu dle Zákona č. 108/2006 Sb., § 50 – domovy se zvláštním režimem.

Komu není naše služba určena

Sociální službu neposkytujeme osobám s nestabilizovaným chronickým duševním onemocněním, osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osobám s přenosnými infekčními chorobami, osobám s onemocněním schizofrenií a osobám s alkoholovou a drogovou závislostí v akutním stadiu.

Kdy nemůžeme žadateli naši službu poskytnout

Pokud je kapacita pobytové služby naplněna. Žadatel nesplňuje rozhodující kritéria cílové skupiny. Žadatel v uplynulém půlroce využíval služeb domova se zvláštním režimem a porušil podmínky poskytování služby uvedené ve smlouvě jako výpovědní důvody. Z tohoto důvodu byla s uživatelem ukončena smlouva ze strany poskytovatele. Osobám s infekčním onemocněním v akutním stádiu. Zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.

Kolik v našem zařízení zaplatí uživatel služby za ubytování, stravování a péči

Cena ubytování je stanovena na 280Kč za den, zahrnuje také další režijní náklady – topení, dodávka teplé, studené vody a elektrické energie, úklid, praní osobního prádla a ošacení, žehlení, drobné opravy oděvů, odvoz odpadu. Stravování je v domově zajištěno vlastní kuchyní v rozsahu tří hlavních a dvou vedlejších jídel za 235Kč za den bez ohledu na dietní opatření či formu podávané stravy. Úkony přímé péče jsou hrazeny z příspěvku na péči v jeho přiznané měsíční výši .

Jaké jsou cíle našeho zařízení

• Nově příchozím uživatelům poskytovat podporu a pomoc v období po nastěhování do domova a začátku užívání sociální služby. Vytvářet takové podmínky, prostřednictvím kterých uživatel zvládne proces adaptace s co nejmenšími problémy. • Vytvářet uživatelům bezpečné prostředí pro klidné a důstojné prožití stáří se zachováním zažitých rituálů a zvyklostí. • Zajišťovat kvalitní a odbornou sociální, zdravotní a ošetřovatelskou péči. • Podporovat rodiny a přátele našich uživatelů ke spolupráci při péči.

Jakých zásad se při poskytování sociálních služby držíme

Respektujeme individuální a specifické potřeby každého uživatele služby , Dbáme na zachování důstojnosti uživatele, Podporujeme uživatele v udržování kontaktů se společenským prostředím.

Jaké jsou individuálně určené potřeby osob, kterým je sociální služba poskytována

Poskytujeme službu domova se zvláštním režimem s kapacitou 37 míst. Soubor opatření, kterými chráníme bezpečí a podporujeme uživatele naší služby: •Uzamykatelný hlavní vchod do domova, brána •Dispoziční řešení domova vhodně upravené podle potřeb cílové skupiny• Zvýšený dohled nad pohybem uživatelů v rámci domova i mimo něj • Trpělivost personálu při odpovídání na opakované dotazy uživatelů • Zajištění pravidelné stravy a dodržování pitného režimu • Zapojení uživatelů do volnočasových aktivit

Je poskytování vaší služby pro uživatele nějak časově omezeno

Služba je poskytována na dobu neurčitou, jak je stanoveno také ve Smlouvě o poskytování sociální služby. V případě, že by uživatel chtěl ukončit čerpání sociální služby, není mu v tomto přání bráněno. Výpovědní lhůta je v takovém případě stanovena dle dohody s ředitelkou domova, maximálně však na 1 měsíc

Jak uživatelé služny tráví svůj volný čas

Detailní popis nabízených aktivit domova najdete v sekci Pro zájemce, Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti (Zájmové činnosti). Uživatelé tráví také čas se svými rodinami, které docházejí na pravidelné návštěvy. V letních měsících využívají kryté posezení v altánu na terase nebo laviček či houpačky na zahradě. Mohou se podílet na péči o zahradu (pěstovat rostliny, sadit) nebo přímo se zapojit do aktivit spojených s chodem domova (loupání ořechů, jablek – pro přípravu odpolední svačiny).

Jaké jsou návštěvní hodiny

Návštěvní doba zařízení je omezena od 8.00 do 19.00 hod. Návštěva mimo vymezenou dobu je možná po předešlé telefonické domluvě.

Je možné navštívit zařízení a prohlédnout si ho

Samozřejmě. V takovém případě kontaktujte sociální pracovnici a domluvte si termín prohlídky domova.

Kdo všechno o uživatele pečuje

Zdravotní sestry a pracovníci přímé obslužné péče zajišťují péči 24 hodin denně, o přípravu a organizaci volnočasových aktivit, výletů nebo společenských akcí se stará pracovnice volnočasových aktivit, za sociální agendu uživatelů je zodpovědná sociální pracovnice, praktický lékař a psychiatr jsou externími pracovníky, kteří do zařízení pravidelně docházejí, stravu připravuje přímo v zařízení kuchař, úklid a údržbu prostorů domova zajišťují pracovníci daných úseků.

Jak dlouho musím čekat na uvolnění vhodného místa po podání žádosti o poskytnutí sociální služby

Takový termín nelze časově určit. Telefonicky se můžete ohledně uvolnění místa informovat u sociální pracovnice. V případě, že bude vaše žádost ze seznamu žadatelů vybrána, bude vás sociální pracovnice v nejbližším možném termínu kontaktovat a volné místo vám nabídne

Co všechno si můžu do domova sbalit a přestěhovat a musím své věci nějak označit

Během sociálního šetření před přestěhováním do domova vám předá sociální pracovnice doporučený seznam věcí (i s číslem k označení osobního prádla), které si s sebou můžete přinést (seznam zahrnuje kromě oblečení také vázičky, fotky, poličky, obrazy, lampičky apod. nebo menší spotřebiče – rádio, TV). Dle dispozic pokoje, ve kterém budeme bydlet, zváží, zda je možné si s sebou vzít i své oblíbené křeslo (aby byl zajištěn dostatečný prostor pro pohyb v pokoji).

Jak se dozvíme, že je již pro nás volné místo

Budete kontaktováni sociální pracovnicí, proto je nutné v žádosti o umístění napsat kontaktní osobu, telefonní číslo a e-mail.

Je možné abych strávil víkend, nebo delší dobu mimo domov, například u své rodiny

Samozřejmě. Je potřeba termín odjezdu, ale i předpokládaného příjezdu zpět nahlásit personálu, abychom stihli odhlásit stravu a připravit léky či jiné potřeby, aby vám i rodina byla schopna zajistit potřebnou péči v době, kdy budete mimo domov.

Na koho se můžete obrátit v případě dalších dotazů

Na sociální pracovnici domova se zvláštním režimem – Bc. Věra Koutná, tel. číslo 733 610 358, nebo mail: socialni.pracovnik@medela-ops.cz