Lysá hora

Také v roce 2019 jsme pro seniory uspořádali výlet na tu naší královnu Bekyd – Lysou horu. Počasí nám přálo a tak jsme si výlet mohli náležitě užít, někteří senioři zde byli poprvé v životě. Prošli jsme si okolí, pověděli si něco z dob minulých o tomto místě a společně jsme se pomodlili u kaple s Ostravickým panem farářem doc.ThDr.PaedDr.Andrejem Slodičkou PhD. Děkujeme tímto panu faráři za poutní mši . Bylo nám potěšením, že přijal pozvání a jel s námi a seniory na tento výlet. Počasí nám přálo a krásné výhledy do okolí byly odměnou pro naše seniory. Byl to pro všechny příjemně strávený den plný dojmů a nezapomenutelných zážitků. Velké dík patří Ježíškovému vnoučeti paní Marii, která nám pomohla tento výlet uskutečnit.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Share on print