Lysá hora

Také v roce 2019 jsme pro seniory uspořádali výlet na tu naší královnu Bekyd – Lysou horu. Počasí nám přálo a tak jsme si výlet mohli náležitě užít, někteří senioři zde byli poprvé v životě. Prošli jsme si okolí, pověděli si něco z dob minulých o tomto místě a společně jsme se pomodlili u kaple s Ostravickým panem farářem doc.ThDr.PaedDr.Andrejem Slodičkou PhD. Děkujeme tímto panu faráři za poutní mši . Bylo nám potěšením, že přijal pozvání a jel s námi a seniory na tento výlet. Počasí nám přálo a krásné výhledy do okolí byly odměnou pro naše seniory. Byl to pro všechny příjemně strávený den plný dojmů a nezapomenutelných zážitků. Velké dík patří Ježíškovému vnoučeti paní Marii, která nám pomohla tento výlet uskutečnit.