Návštěva Tří králů

Na Tři krále přišli také k nám do domova koledníci, kteří nám zazpívali, donesli drobný dárek v podobě domácích koláčků a posvěcenou křídou napsali požehnání domu. Za to i od nás dostali drobný peníz do kasičky Tříkrálové sbírky Arcidiecézní charity. Tímto jsme symbolicky oslavili konec vánočního času.


Ochranné požehnání na dveře domu C + M + B 2023 znamená : Ať Kristus požehná tento dům (Christus Mansionem Benedicat).