Jak na nový rok, tak po celý rok!

Rok 2024 jsme započali jak jinak než aktivně. Tvořili jsme z všelijakých materiálů, pekli jsme dobroty, procvičili si hrubou i jemnou motoriku. Také jsme si zpříjemňovali dny muzikoterapií a pravidelnou Canisterapií.

Pro naše uživatele jsou pravidelné aktivity velmi důležité. Procvičí si nejen tělo, ale také mysl a udrží si tak co nejdéle své schopnosti a dovednosti.