NÁVŠTĚVY

NOUZOVÝ STAV končí 12.4.2021, organizace návštěv se řídí mimořádným opatřením MZ ze dne 6.4.2021 č. 14597/2021-1/MIN/KAN – platnost do odvolání !

Zůstávají v platnosti zavedená a nastavená opatření :

Návštěvy jsou v domově Medela možné pouze za podmínek, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem . Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které:

a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad

nebo

b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

nebo

c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor FFP2, KN 95 s výjimkou dětí do dvou let věku.

Návštěvy jsou povoleny vždy po dvou osobách po předchozí telefonické domluvě. Výše uvedené platí také pro návštěvy, které probíhají venku .

Nejnovější aktuality