NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ

Návštěvy jsou v domově Medela dle nařízení vlády ze dne 18.3.2021, po dobu nouzového stavu omezeny. Návštěvu v zařízení je možné připustit pouze za podmínek :

  • Že návštěva má negativní RT-PCR test nebo POC test
  • Že návštěva má vystavený certifikát MZ ČR o
    provedeném očkování a od druhé dávky uplynulo
    nejméně 14 dní

Nesplňuje-li tyto podmínky musí se před zahájením návštěvy podrobit POC testu na přítomnost antigenu SARS CoV 2 v našem zařízení.

Návštěvy jsou povoleny vždy po dvou osobách po předchozí telefonické domluvě.

Nejnovější aktuality