NADACE OLGY HAVLOVÉ

Díky Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové jsme v roce 2022 mohli proškolit náš ošetřující personál v základech Paliativní péče.

Velmi si této pomoci vážíme. Děkujeme.

Logo VDV

Nejnovější aktuality