Partneři

Partneři - Medela - péče o seniory o.p.s.

Děkujeme všem, kteří se rozhodli nám jakýmkoliv způsobem pomoci, ať to bylo cestou materiální podpory, či formou finančního daru, nebo jen nezištnou pomocí. Zde si dovolujeme uveřejnit jména osob či institucí, které nám věnovaly sponzorský dar. Vaší pomoci si opravdu velmi vážíme. Děkujeme!

Na dofinancování sociální služby se podílí:

Moravskoslezský kraj

Město Frýdlant nad Ostravicí

Obec Ostravice

Statutární město Frýdek – Místek

Město Ostrava

Město Paskov

Statutární město Karviná

Obec Řepiště

Město Frenštát pod Radhoštěm

Obec Staré Hamry

Obec Dobrá

Kunčice pod Ondřejníkem

Obec Fryčovice

Obec Pstruží

Město Vratimov

Město Příbor

Obec Sviadnov

Obec Střítež

Z program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji

Z program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji byly v letech 2017 až 2020 podpořeny následující projekty. Tyto projekty jsou realizovány za finanční podpory Moravskoslezského kraje .

Celá zpráva z projektu v roce 2017 zde v prolinku

Celá zpráva z projektu v roce 2018 zde v prolinku

Celá zpráva z projektu v roce 2019 zde v prolinku

Celá zpráva z projektu v roce 2020 zde v prolinku

Celá zpráva z projektu v roce 2021 zde v prolinku

Celá zpráva z projektu v roce 2022 zde v prolinku

Nadační fond Veolia

Nadační fond Veolia

Velice si vážíme spolupráce s Nadačním fondem Veolia. Děkujeme za podporu v uplynulých letech v programech STARTér a Stále s úsměvem. Video z návštěvy v našem domově.

Děkujeme Nadaci Veolia za téměř 5ti letou spolupráci na projektech, ve kterých byla celková finanční podpora pro náš domov bezmála 400 000 Kč. Byly podpořeny projekty „Startér“ a „Stále s úsměvem“ . Za tuto dobu jsme vylepšili život seniorů jak nákupem kompenzačních pomůcek, křesel, vyvýšených záhonů pro zahradní terapii a hlavně volnočasovými aktivitami. Výrazná podpora byla našeho projektu „Mezigenerační setkávání a společné volnočasové aktivity“. Tato podpora nám umožnila realizovat naší myšlenku mezigeneračních setkávání dětí z mateřské školky a našich
seniorů s Alzheimerovou chorobou. Díky tomuto projektu, jsme mohli nakoupit seniorům pomůcky na volnočasové aktivity (například flipchart, vyřezávací stroj bigshot, rám pro ruční tkaní, senzorické kroužky, omalovánky pro dospělé, knížka vzpomínání a procvičování paměti pomocí karet, interaktivní kalendář, senzorické hmatové pomůcky a další) keramickou pec na tvorbu z hlíny.

S dětmi z MŠ Janáčkova z Frýdlantu nad Ostravicí a z MŠ Happy Day z Frýdlantu nad Ostravicí se setkáváme pravidelně. Za každou jejich návštěvu jsme nesmírně vděční a velice děkujeme nejen dětem, které k nám jezdí, ale také úžasným učitelkám, bez kterých by se to neobešlo.

V těchto mezigeneračních setkáváních pokračujeme i nadále, jelikož v tom vidíme veliký smysl a potenciál. Přínos je jak pro děti, které se učí nenásilnou formou respektu a úcty k starým lidem, tak i pro naše seniory, které každé setkání nesmírně obohacuje a přináší radost a smích do jejich všedních dnů. Bezprostřednost dětí je natolik silná, že v lidech depresivně laděných vyvolává dojetí, v lidech imobilních snahu o sebemenší pohyb a v lidech nekomunikujících blažený úsměv. Naše společné aktivity jsou vždy naplněné emocemi, na které ještě dlouho po setkání vzpomínají všichni zúčastnění.

Ještě jednou děkujeme  za spolupráci a za finanční podporu v uplynulých letech.

Kateřina Valová
ředitelka domova

Regionální operační program NUTS ll Moravskoslezsko

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II MORAVSKOSLEZSKO - CZ.1.10/2.1.00/38.01802. POŘÍZENÍ SPECIFICKÝCH VOZIDEL PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MEDELA-PÉČE O SEBIORY O.P.S.

Díky projektu regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko – registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/38.01802 “ Pořízení specifických vozidel pro sociální služby Medela-péče o seniory o.p.s. „jsme mohli zakoupit specificky upravená vozidla pro naší sociální službu. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko – CZ.1.10/2.1.00/38.01802 poskytl podporu ve výši 2 568 599,48 na zakoupení 2 ks osobních automobilů typu kombi, 1 ks osobního automobilu kombi a 1 ks osobního automobilu typu mikrobus.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vybavenosti a to pořízením nových vozidel. Jedná se o 2 vozidla, která jsou specificky upravena pro převoz až 4 imobilních klientů. Tímto můžeme zlepšit poskytovanou službu a i osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, Alzheimerovou demencí či stařeckou demencí, opět navrátíme pocit být začleněn do společnosti.Díky těmto vozidlům můžeme zajistit širší rozsah sociálně-aktivizačních služeb pro klienty, ale také komfortnější dostupnosti dopravy klientů za běžnými úkony .

Za podporu děkujeme a velice si toho vážíme .

Kateřina Valová

Medela – péče o seniory o.p.s

Nadační fond Veolia

Nadační fond Veolia

V rámci programu STARTér – Věř si a podnikej! obdržel domov se zvláštním režimem Medela – péče o seniory, o.p.s. v letech 2015 a 2018 od Nadačního fondu Veolia finanční příspěvek v celkové výši 320 000 Kč. Příspěvek byl využit na vytvoření šesti pracovních míst a pořízení vybavení domova a zdravotních pomůcek.

Za příspěvek poskytnutý prostřednictvím nadačního programu Stále s úsměvem – Aktivně po celý život, určeného přímo seniorům, byly v roce 2017 pro uživatele domova zorganizovány volnočasové aktivity zaměřené na mezigenerační setkávání.

Projekt STARTér a „Stále s úsměvem“ Ergoterapie s keramikou jako léčba 2018

Projekt STARTér 2015

Projekt „Stále s úsměvem“ 2017

Ještě jednou děkujeme spolupráci a za finanční podporu v uplynulých letech.

Kateřina Valová
ředitelka domova